S  24567825 The Next Iron Chef Thailand

The Next Iron Chef Thailand (ศึกค้นหาเชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย)

รายการ The Next Iron Chef Thailand (ศึกค้นหาเชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย) เป็นรายการ Reality Show แข่งขันการทำอาหารเต็มรูปแบบซึ่งต่อยอดความสำเร็จจากรายการ เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย Iron Chef Thailand โดยเป็นการแข่งขันกันของเชฟมืออาชีพ เพื่อค้นหาเชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย คนใหม่ พร้อมรับเงินรางวัลจำนวนกว่า 1,000,000 บาท

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.20 – 19.50 น. ทางช่อง 7HD
ออกอากาศครั้งแรก 23 มิถุนายน – 15 กันยายน พ.ศ. 2562 (จำนวน 12 ตอน)

OFFICIAL CHANNEL
IronChefThailand
IronChefThailand
More IronChefThailand’s Video
60580 1 The Next Iron Chef Thailand IronChefThailand